REKLAMA
baner
Jesteś tutaj:>> Poradnik>> Trochę prawdy zawartej w cytatch i anegdotachTrochę prawdy zawartej w cytatch i anegdotach

01.08.2013
"Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza ona mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy mury runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać – to utracić panowanie nad sobą" - Paulo Coelho.
"Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic. Tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem granicami" - Gunter Grass 
"Człowiek zakochany potrafi pojąć niepojmowalne i rozpoznać nierozpoznawalne, jako, że miłość jest kluczem do wszelkich tajemnic" - Paulo Coelho.
"Miłość to nie jakaś cząstka życia, miłość to pełnia życia" - Nikołaj Bierdiajew.


"Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze" - Simone de Beauvoi
"Niestety, miłość, choć niby ponętna, srogie na sercu wypala nam piętna!" - William Szekspir.
"Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość" - Paulo Coelho

Poradnik

  1. Wesele na wesoło czyli przesądy
  2. Trochę prawdy zawartej w cytatch i anegdotach

REKLAMA

Ogłoszenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleŸć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.